Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2017

Zapraszamy uczniów wszystkich poziomów szkół wraz z opiekunami do uczestniczenia w kilkugodzinnych warsztatach prowadzonych w terenie:

- przyroda - w szczególności ornitologia, botanika, biologia morza, herpetologia;

- geografia - orientacja w terenie, posługiwanie się mapą i kompasem;

- historia - zwiedzanie Gdańska, Gdyni i Sopotu z przewodnikiem miejskim;

- krajoznawstwo - wycieczki po Kaszubach.


Warsztaty zwykle rozpoczynamy wykładem prowadzonym na sali z wykorzystaniem slajdów, rzutnika pisma i innych środków audio-wizualnych. Warsztaty możemy przeprowadzić w Państwa szkole lub w jednym z ośrodków wypoczynkowych i instytucji, z którymi współpracujemy.


       

Wspaniałym miejscem na takie warsztaty jest Ogród Zoologiczny w Gdańsku-Oliwie, Akwarium Gdyńskie czy Stacja Ornitologiczna w Górkach Wschodnich. Warsztaty możemy połączyć z wycieczką do pobliskich rezerwatów przyrody: "Kępa Redłowska" w Gdyni-Orłowie, "Ptasi Raj" w Gdańsku - Górkach Wschodnich, "Mewia Łacha" w Świbnie, "Beka" koło Osłonina i "Rzeczne Łąki" koło Mechelinek. Do wszystkich tych miejsc można dojechać komunikacją miejską. Wspaniałe do prowadzenia warsztatów są też obszary Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Organizujemy wycieczki przyrodnicze do wszystkich rezerwatów regionu gdańskiego w połączeniu ze zwiedzaniem innych atrakcji turystycznych.

Szczególnie ciekawe jest połączenie warsztatów przyrodniczych z jazdą konną i ogniskiem w ośrodku jeździeckim w miejscowości Turze koło Tczewa.

Nasze zajęcia składają się zwykle z trzech części:

1. - wprowadzenie do tematu: przygotowanie do wyjścia w teren, omówienie metod prowadzenia obserwacji i sporządzania notatek;

2. - zajęcia w terenie z praktycznym wykorzystaniem mapy, kompasu, lornetki, karty pracy, itp.;

3. - pokaz przeźroczy, podsumowanie zajęć.

Sposób przeprowadzenia zajęć każdorazowo ustalamy z nauczycielami.

Serdecznie zapraszamy